Sidro

Skamenilo se more,
Betonski valovi ćute,
Na tvrdom nebu, gore,
Kalendar broji minute.

Sa zatvorenog svoda,
Nikako vetar da dune,
Katarka moga broda
Spokojno sanja monsune.

Sve mirno stoji samo
Moj put od sene je kraći
A mrtva bura tamo
Nikad me neće pomaći