Molitva

Želim da mi život bude poezija
Ne da živim s pesmom već da budem pesma
Meni samo život davljenika prija
I iskreno volim jedino iz besa

Želim da me sunce u očima zbija
Da osetim ono što zauvek nesta
I živim stoletnim dijalogom bilja
Jer nisam našao sigurnijeg mesta.

Želim da sa neba uklonim svu rđu
I kada ga kažem pospan od visina
Da se moje ime rimuje sa smrću
U putiru punom uzavrelog vina

Oprosti mi, Bože. Bezumnik sam, grešnik.
Al` stvorivši mene postao si pesnik.