Pečeni šaran

Njegova smrt mi čuva život
Bar jedan dan da trajem više
On što je nekad rekom plivo
Škrgama moju krv sad diše

Ne treba da mu bude krivo
Što mu se dani u jedan sliše
I to ne njegov već u izvor
Od koga reka teče tiše

Sad kad je posto deo mene
Ne važe bivše uspomene
Kap vode nikad neće sresti

Al sažeto se sve to zbiva
I prvi put sad rekom pliva
U mom razumu i u svesti