Suncokreti

Ne mi sunce ne gledamo
Već put senke tih samotan
Jer plodnost je zemlje samo
Zaostali trag života

Dno nagonu naših žila
Nedostižnim još se čini
Koren to su samo krila
Svikla na let u dubini

Svakog od nas razmaženka
Zla će sunca da sasuše
Al mi znamo da je senka
Sav vidljivi deo duše